AbsoluteFacts.nl

Geschiedenis in woord en beeld

Kasteel Cartils

Kasteel Cartils
In Wijlre in Zuid-Limburg staat al eeuwen kasteel Cartils, waarvan de naam in de persoon van Hoen van Cartils al voorkomt sinds het jaar 1250. De naam Cartils zou kunnen zijn afgeleid van het woord curtis (of leengoed) via het Latijnse woord 'cortile'.
Kasteel Cartils

Richard von Weizsšcker

Richard von Weizsšcker, Ronald Reagan en Helmut Schmidt
Richard von Weizsšcker werd in de dagen na zijn overlijden geroemd als een groots mens en uitstekend staatshoofd. Hij stond als bondspresident boven de partijen en werd daardoor heel geliefd en populair. Hij was voor de meeste mensen een morele autoriteit, zei bondspresident Joachim Gauck in een reactie op zijn overlijden.
Richard von Weizsšcker

De affaire van Friso en Mabel

Prins Friso, prinses Mabel en hun dochters Luana en Zaria
Op 16 juni 2003 voerden Friso en Mabel in het Torentje hun eerste gesprek met minister-president, Jan Peter Balkenende. Friso en Mabel hielden een belangrijk feit achter voor Balkenende. Toen de pers het vermeende verleden van Mabel oprakelde reageerde de premier furieus.
De affaire van Friso en Mabel

Fabriekskinderen

Fabriekskinderen
In 1863 verscheen een novelle van Jacob Jan Cremer over de ellende van de kinderarbeid. Dit boek, 'Fabriekskinderen', zou een grote rol spelen bij de totstandkoming van een verbod op de kinderarbeid. De industrialisering bracht welvaart, maar had ook grote schaduwkanten. De regering en de burgerij beseften dat er iets aan deze situatie gedaan moest worden.
Fabriekskinderen

Koning Abdoellah

Koning Abdoellah
Het Amerikaanse zakenblad Forbes riep Abdoellah in 2012 uit tot de invloedrijkste man in het Midden-Oosten. Het vermogen van de koning werd geschat op 21 miljard dollar. Abdoellah (1924-2015) was ťťn van de 38 zonen van Abdoel Aziz al-Saoud en werd net als zijn broers en andere prinsen opgeleid aan de Prinsenschool in Riyad.
Koning Abdoellah van Saoedi-ArabiŽ

Aanslag Wederdopers in Amsterdam

Aanslag Wederdopers in Amsterdam
Op 10 mei 1535 deden de Wederdopers een aanval op het stadhuis van Amsterdam. Burgemeester Colijn sneuvelde, maar de aanslag mislukte: Jan van Geel en zijn medestrijders werden uit het stadhuis verdreven. De leider van de opstand wist dat hij dit niet zou overleven.
Aanslag Wederdopers in Amsterdam

Aan mijn volk

Revolutie-kater
Op 11 november 1918 kwam er een eind aan de Eerste Wereldoorlog met de ondertekening van de wapenstilstand in een treinwagon in een bos bij het Franse stadje CompiŤgne. Vanaf elf uur die ochtend mocht er niet meer worden geschoten. Negen dagen later publiceerde de Nederlandse Staatscourant een verklaring van koningin Wilhelmina: 'Aan mijn volk!'.
Aan mijn volk

Endegeest

Endegeest
Het kasteel Endegeest ligt in een groot landschapspark in Oegstgeest aan de Endegeesterstraatweg 5, dicht bij de stad Leiden. De naam is afgeleid van de eerste lettergreep van het woord geestgronden, dit zijn de vruchtbare gronden, die voorkomen op de strandwallen in het kustgebied van Zuid-Holland.
Endegeest

Akte van Seclusie

Akte van Seclusie
In de geheime Akte van Seclusie beloofden de Staten van Holland in 1654 geen Oranje meer tot stadhouder te benoemen. Deze akte werd aan de Eerste Vrede van Westminster toegevoegd. Het was een aanvullende eis van Oliver Cromwell.
Akte van Seclusie

Kasteel Mierlo

Kasteel Mierlo
Zoals in veel plaatsen stond ook in Mierlo, ten zuiden van Helmond in Noord-Brabant, vroeger een kasteel. Het begon zijn bestaan al in de middeleeuwen als een houten jachthuis, maar werd later in steen herbouwd. Het werd een fors kasteel met zware muren en een omvangrijke toren.
Kasteel Mierlo

Waterval in Sonsbeekpark

Waterval in Sonsbeekpark
Het Sonsbeekpark was van oorsprong een particulier landgoed. In 1826 liet baron Van Heeckeren daar een waterval aanleggen voor het destijds enorme bedrag van 70.000 gulden. De keien hiervoor kwamen van de Veluwe en vooral uit het Kootwijkerzand. Het water was afkomstig uit de Sonsbeek die van de heuvels van Zijpendaal naar de Rijn stroomt.
Waterval in Sonsbeekpark

Beatrix tegen populisme

Beatrix: Dwars door alle weerstand heen Aan het einde van de jaren negentig daalde plotseling het vertrouwen van de Nederlanders in het koningshuis en vooral in koningin Beatrix. Een deel van de zwijgende meerderheid keerde zich af van de perfectionistische, maar ook afstandelijke koningin. In 1996 vond 87 procent van de Nederlanders de koningin sympathiek. Dit percentage zakte in vier jaar naar 67. Er broeide iets in Nederland, maar wat was dat?
Beatrix tegen populisme

Dirks Steenhuis Warmond

Dirks Steenhuis Warmond
Warmond kende in de middeleeuwen zes kastelen. De meeste zijn echter al lang verdwenen. Een van die verdwenen kastelen was Dirks Steenhuis. Dit kasteel lag aan het einde van de Oude Dam, even ten westen van het klooster MariŽnhave.
Dirks Steenhuis Warmond

Watersnoodmuseum Ouwerkerk

Watersnoodmuseum Ouwerkerk
In Ouwerkerk op Schouwen-Duiveland in Zeeland werd in 2001 het Watersnoodmuseum geopend. Het museum schenkt aandacht aan de grootste Nederlandse natuurramp in de twintigste eeuw. Door de watersnoodramp van 1 februari 1953 in het zuidwesten van Nederland verdronken 1800 mensen en tienduizenden stuks vee.
Watersnoodmuseum Ouwerkerk

Jan van Riebeeck sticht Kaapkolonie

Jan van Riebeeck
De Verenigde Oostindische Compagnie besloot in de zeventiende eeuw een steunpunt in Afrika te vestigen. Na een mislukte veroveringspoging van het Portugese Mozambique vestigde de VOC een nederzetting op Kaap de Goede Hoop. Jan van Riebeeck zou de kaapkolonie opzetten en leiden.
Jan van Riebeeck sticht Kaapkolonie

Magdalena Moons

Magdalena Moons
Dichter Willem Bilderdijk hemelde in 1824 de rol van Magdalena Moons tijdens het Beleg van Leiden op. Net op het moment dat de door hongersnood geplaagde burgers zich wilden overgeven, zou Moons de Spaanse legerleider Francisco Valdez verleid hebben om de aanval op de stad nog even uit te stellen.
Magdalena Moons en Beleg van Leiden


Nederlandse geschiedenis

Nova Zembla

J.H. Isings schoolplaat Behouden Huis
De overwintering van Willem Barentsz met zijn bemanning in het Behouden Huis op Nova Zembla behoort tot de beroemdste verhalen uit de Nederlandse geschiedenis. De zeelieden waren in 1596 met een zeilschip uit Amsterdam vertrokken voor hun zoektocht naar de noordelijke doorvaart naar AziŽ.
Nova Zembla

Slavenhandel van de WIC

Slaven in Suriname
De West-Indische Compagnie (1621-1791) was de tegenhanger van de Verenigde Oost-Indische Compagnie (VOC). Terwijl de VOC zich richtte op de handel met AziŽ kreeg de WIC het alleenrecht voor de handel tussen Afrika en Amerika. Net als bij de VOC werden aandelen uitgegeven en werkten de belangrijkste handelscentra in Nederland, van Zeeland tot Friesland, samen in de West-Indische Compagnie.
Slavenhandel van de WIC

Solebay

Willem van de Velde: De Slag bij Solebay
In 1672 werd de Republiek aangevallen door Frankrijk. Ons land dreigde snel onder de voet te worden gelopen. Debacle en mislukking wisselden elkaar af. De Republiek was niet opgewassen tegen het leger van Lodewijk XIV. Meer succes had de marine.
Solebay, de strijd op zee in het Rampjaar

1813

Koning Willem I aankomst in Amsterdam
In 1813 versloegen Rusland, Oostenrijk en Engeland Napoleon bij Leipzig. In Nederland ontstond een gezagsvacuŁm, waarvan Willem van Oranje gebruik maakte. Hij landde op 30 november 1813 in Scheveningen en korte tijd later gekroond als koning Willem I van Nederland.
Landing Willem I in Scheveningen

Slag bij Heiligerlee

Slag bij Heiligerlee
De Slag bij Heiligerlee in mei 1568 vond plaats bij Winschoten in de provincie Groningen. De slag eindigde in een overwinning voor de opstandelingen, die wij later Staatsgezinden gingen noemen.
Slag bij Heiligerlee in 1568

Paleis Soestdijk

Paleis Soestdijk
Paleis Soestdijk gaat in maart weer open voor het publiek. Het ging eind vorig jaar dicht, maar er is nog veel vraag naar rondleidingen in het paleis van koningin Juliana en prins Bernhard. Ook kunnen er evenementen worden gehouden. Als het paleis een definitieve bestemming heeft, gaat het weer dicht.
Paleis Soestdijk

Johan van Oldenbarnevelt

Standbeeld Johan van Oldenbarnevelt
Het standbeeld van Johan van Oldenbarnevelt aan de Lange Vijverberg in Den Haag werd onthuld in 1954. Het beeld werd vervaardigd door Oswald Wenckebach (1895-1962), de kunstenaar die ook het beeld 'Monsieur Jacques' maakte.
Johan van Oldenbarnevelt in Den Haag

Franse revolutie

Bestorming van de Bastille
Aan het einde van de achttiende eeuw begon in Frankrijk het besef te groeien, dat het toch eigenlijk vreemd was, dat de koning zo'n grote macht had en het gewone volk niets te vertellen had. De ontevredenheid van de Franse burgers liep hoog op in 1789.
Franse revolutie

Vereniging Nederland en BelgiŽ

Koning Willem I Tot 1795, toen Napoleon de Zuidelijke Nederlanden bezette en deze provincies als Franse departementen aan Frankrijk toevoegde, werd het gebied dat wij nu als BelgiŽ kennen bestuurd door de Habsburgers uit Oostenrijk. In juni 1814 werd besloten dit gebied toe te voegen aan Nederland. Hierdoor zou aan de noordgrens van Frankrijk een sterke staat ontstaan, die de aspiraties van Frankrijk om de grens in noordelijke richting op te schuiven zou temperen.
Vereniging Nederland en BelgiŽ

Lodewijk Napoleon

Lodewijk Napoleon Lodewijk Napoleon zwaaide slechts enkele jaren met zijn scepter over Nederland. In zijn tijd en ook achteraf in bepaalde kringen kreeg Lodewijk nooit de erkenning die hij verdiende. In een korte tijd bracht hij veel veranderingen tot stand.
De invloed van Lodewijk Napoleon

Smeekschrift en Tachtigjarige Oorlog

Willem van Oranje Grafmonument Delft In 1565 kwamen enkele edelen, waaronder de prins van Oranje, Hendrik van Brederode, Egmont en de broers Jan en Filips van Marnix in een kasteel in Vianen bij elkaar om de ontstane situatie te bespreken. De edelen stelden een Smeekschrift op, waarin verzachting van de inquisitie gevraagd werd.
Smeekschrift en begin Tachtigjarige Oorlog

Graftombe Willem van Oranje

Graftombe Willem van Oranje in Delft
De graftombe van Willem van Oranje in de Nieuwe Kerk in Delft werd ontworpen door Hendrik de Keyser, de architect die ook het stadhuis in Delft ontwierp. De prins van Oranje verbleef aan het einde van zijn leven in Delft. Hij woonde in het voormalige Sint Agathaklooster, waar hij in 1584 werd vermoord.
Graftombe Willem van Oranje in Delft

Kastelen in Nederland

Kastelen in Nederland Met de serie 'Kastelen in Nederland' laten wij u genieten van de rijkdom van onze vaderlandse geschiedenis en in het bijzonder van de prachtigste en interessantste kastelen en huizen in Nederland.
Dankzij de vele illustraties is de uitgave 'Kastelen in Nederland' ook een kijkspel. Hierdoor krijgt u goede indruk hoe het kasteel in het Nederlandse landschap staat, maar dat u ook een indruk krijgt van de uiterlijke bouwkundige bijzonderheden.
In dit deel van 'Kastelen in Nederland' staan dertig artikelen, die elk een bijzonder kasteel of buitenhuis als onderwerp hebben.
Kastelen in Nederland

Elisabeth II

Elisabeth is de oudste dochter van Albert van Windsor, de hertog van York en de latere koning George VI en van Elisabeth Bowes-Lyon. Elisabeth werd geboren in Londen op 21 april 1926.
Koningin Elisabeth II was altijd wat afstandelijk. Na de dood van prinses Diana werd de opstelling van het koninklijk huis ten opzichte van haar volk opener en toegankelijker. Elisabeth toonde aan dat ze meer meeleefde met het Britse volk dan vroeger en dat haar volk er eigenlijk recht op heeft mee te mogen leven met de leden van het koninklijk huis.
Koningin Elisabeth II

Kastelen

Kastelen in Gelderland
Kastelen in Limburg
Muiderslot
Paleis Soestdijk
Paleis Het Loo

Geschiedenis

Bankieren in de Gouden Eeuw
Stonehenge
Adolf Hitler

Populair

Thomas Alva Edison
Isaac Newton
James Watt

Meer Geschiedenis

Leo Tindemans
Charles prins van Wales
Mauritshuis Willemstad
Beleg van Leiden
Richard III vermoord bij Bosworth
Slot Zeist van Willem Adriaan van Nassau
Geheime dagboeken van Weitzel
Kasteel Culemborg
Bisschoppen tegen verandering
Willem I en zijn koloniale handel
Kasteel Goedenraad
Hendrik als zeeheld
Het geloof van Willem van Oranje
Stadhuis Groningen
Kasteel Mheer
Porsche Museum
Familiemuseum Eijsden
Leestip
Een informatieve nieuwsbrief over de Nederlandse geschiedenis en de ontwikkelingen die het leven in ons land veranderden.

Al 15 jaar een begrip in Nederland bij liefhebbers van Geschiedenis

Meld u NU aan voor onze gratis nieuwsbrief en ontvang hem VANDAAG nog.

Vul uw
e-mailadres in en klik op aanmelden

Leven in de delta
Copyright 1998 - 2015 AbsoluteFacts.nl is een uitgave van Absolute Figures