AbsoluteFacts.nl

Alexander de Grote (356-323) Biografie

Koning van MacedoniŽ

Alexander de Grote In 356 voor Christus werd Alexander, later de Grote genoemd, geboren in Pella, MacedoniŽ. Hij stierf op 10 juni 323 voor Christus in Babylon als koning van MacedoniŽ. Alexander werd dus slechts 33 jaar. Hij was de zoon van Philippos II van MacedoniŽ en Olypias.

Leerling van Aristoteles

Als leerling van Aristoteles was hij vertrouwd met de Griekse opleiding. Al in zijn jeugd viel hij op door zijn moed.
Na de gewelddadige dood van zijn vader, kwam Alexander in 336 v.C. op 20-jarige leeftijd aan de macht. In de slechts 13 jaar die hem scheidden van zijn dood, schiep hij een immens wereldrijk.

Veldheer en leider van de Corinthische Bond

Alexander de Grote werd veldheer en leider van de Corinthische Bond. Als zodanig wist hij de noordgrens van zijn land veilig te stellen na een veldtocht tegen de ThraciŽrs en de Illyriers. In het jaar 335 v.C. sloeg hij een opstand van Griekenland neer met de verwoesting van Thebe, die als waarschuwing voor de Grieken bedoeld was.

Persische oorlog

In 334 begon hij de oorlog tegen de Perzen. Hij trok met een leger van meer dan 40.000 man, waaronder een grote ruiterafdeling, naar Klein-Azie. In Gordium hakte hij met zijn zwaard een onontwarbare knoop door, waarmee het juk van de paarden aan de disselboom van een wagen was bevestigd. Hier is ons spreekwoord 'de knoop doorhakken' van afkomstig.
In 333 overwon hij bij Issos de Perzische koning Darius III. Na de onderwerping van SyriŽ en Palestina werd Alexander de Grote in Egypte begroet als de bevrijder van de 200 jarige overheersing door de Perzen. Hij stichtte er de stad AlexandriŽ.

Gaugamela

In 331 trok hij naar de Tigris en overwon hij definitief de Perzen bij Gaugamela, die streden onder Darius III. Hij veroverde de steden Babylon, Susa en Persepolis, waar grote verwoestingen werden aangericht. Ook Ekbatana werd veroverd. Daarna noemde hij zich koning van AziŽ.

Consolidatie

Alexander probeerde zijn veroveringen te consolideren door de versmelting van de verschillende volkeren en culturen. Hij huwde zelf met Roxane, een vorstendochter. Later huwde hij nog met een dochter van Darius. Zijn pogingen om Perzische zeden over te nemen leidden bij de MacedoniŽrs tot haat en samenzweringen, die hij bloedig moest onderdrukken.

Laatste veldtocht

In 327-325 trok hij, zonder strategische noodzaak naar het noordwesten van IndiŽ waar hij koning Poros overwon. Door muiterij in zijn troepen werd hij echter gedwongen tot een terugkeer die met immense ontberingen gepaard ging.
Alvorens Alexander een politieke eenheid tot stand kon brengen tussen MacedoniŽ, Griekenland en Voor-AziŽ stierf hij in 323 aan malaria.

Hellenisme

Door de ontsluiting van de OriŽnt zorgde Alexander de Grote er voor dat er een nieuwe tijd voor de Griekse cultuur was aangebroken, het Hellenisme.

Vond u dit artikel interessant?
Leest u graag over de Nederlandse geschiedenis?

Meld u dan NU aan en ontvang VANDAAG nog:
de geschiedenis nieuwsbrief. Gratis en reeds 15 jaar een begrip bij liefhebbers van onze vaderlandse geschiedenis.

Vul uw e-mailadres in en klik op aanmelden

Leven in de delta

Lees verder: meer informatie over royalty

Hoofdpagina Royalty
Cheops
Christiaan IV van Denemarken
Christiaan X van Denemarken
Darius I de Grote
Fahd Ibn Abdel Aziz


Leestip Koninklijk Huis
Neem een abonnement op onze Nieuwsbrief
Koninklijk Huis


Een gratis nieuwsbrief vol nieuws, tips en wetenswaardigheden over de geschiedenis van het Nederlandse Koninklijk Huis en de belangrijkste andere Europese dynastieŽn.

KONINKLIJK HUIS

Meld u NU aan voor onze gratis nieuwsbrief en ontvang hem VANDAAG nog.

Vul uw
e-mailadres in en klik op aanmelden
Koningshuis van Engeland

Engelse koningen en koninginnen Met deze uitgave over het Britse vorstenhuis komt u veel te weten: niet alleen over het wel en wee van alle Engelse koningen en koninginnen, maar ook over de tijd waarin zij leefden, de machtsstrijd waarin de koningen verwikkeld raakten en de oorlogen die zij voerden.

Engelse koningen en koninginnen

Geschiedenis Extra
Koning Eenoog

Koning Eenoog door Ruud van Capelleveen Met Koning Eenoog heeft Ruud van Capelleveen een afwisselende bundel met beschouwingen afgeleverd.
Elke beschouwing in Koning Eenoog is voorzien van een foto op paginabreedte. De meeste foto's maakte de auteur zelf. Voor Koning Eenoog bezocht de auteur veel historische plaatsen in binnen- en buitenland.
  • Geniet van geschiedenis
  • Markante plekken met een interessante historie
  • Zeer geschikt voor iPad en Tablet
Wilt u meer weten over geschiedenis ?
Copyright 1998 - 2015 AbsoluteFacts.nl is een uitgave van Absolute Figures