AbsoluteFacts.nl

Geschiedenis

Leestip
Een informatieve gratis nieuwsbrief over geschiedenis. Interessante verhalen over Historische Plaatsen, Kastelen, Royalty, WO2 en Wetenschap.
Al twintig jaar een begrip in Nederland bij liefhebbers van geschiedenis.

Mis niets ...
Neem nu een abonnement op onze
Gratis Nieuwsbrief
Geschiedenis Nederland
Leven in de delta Leven in de delta is een reis door de tijd en door Nederland. De teksten en de vele foto's verduidelijken veel. U ziet Nederland door de ogen van een liefhebber van geschiedenis: beleef het verleden van ons land aan de hand van opzienbarende feiten en mooie verhalen.
Leven in de delta


Nederlandse Kastelen
Nederlandse kastelen: van motte tot buitenplaats Met 'Nederlandse kastelen: van motte tot buitenplaats' heeft Ben Hendriks een zeer toegankelijke studie geschreven over de geschiedenis van Nederlandse kastelen en het leven op kastelen door de eeuwen heen.
Nederlandse kastelen


Bekijk onze uitgaven

Geschiedenis

Geschiedenis Extra
Koning Eenoog
Tweede Wereldoorlog
Door de Nederlandse geschiedenis
Leven in de delta

Kastelen

Van motte tot buitenplaats
Kastelen in Nederland

Koninklijk Huis

Máxima
Engelse koningen en koninginnen

Kunst

Kunstbegrip

Zoek in Geschiedenis

A B C D E F G H I J K L M
N O P Q R S T U V W X Y Z

Geschiedenis Overzicht

Biografie
Vrouwen
Episoden
19e Eeuw
20e Eeuw
Gouden Eeuw
Middeleeuwen
Nederlands-Indië
Romeinen
Strijd tegen water
Tachtigjarige Oorlog
VOC

Selectie geschiedenis

Eerste bewoners van Nederland
Afsluitdijk
Arnhem, Geschiedenis
Deltaplan

Jan van Riebeeck sticht Kaapkolonie

Jan van Riebeeck De Verenigde Oostindische Compagnie besloot in de zeventiende eeuw een steunpunt in Afrika te vestigen. Na een mislukte veroveringspoging van het Portugese Mozambique vestigde de VOC een nederzetting op Kaap de Goede Hoop. Jan van Riebeeck zou de kaapkolonie opzetten en leiden.
Jan van Riebeeck sticht Kaapkolonie

Staatsdroogmakerijen

Bleiswijk en Hillegersberg De staat en de lagere overheden kregen een grote inbreng bij de inpolderingen. In 1681 besloten de Staten van Holland geen vergunningsverzoek meer in behandeling te nemen zonder de hoogheemraadschappen te betrekken in de besluitvorming.
Staatsdroogmakerijen

Hollandse polders

Hollandse polders Aan het einde van de middeleeuwen verschoof het economische en politieke zwaartepunt van Holland naar het Noorden. Niet Dordrecht maar Amsterdam was nu de grootste stad. Door deze toename nam ook de behoefte aan landbouwgrond in de omgeving van Amsterdam toe en daardoor kreeg men belangstelling voor landaanwinning.
Hollandse polders

Onthoofding Egmond en Horne in 1568

Onthoofding van Egmond en Horne Op 5 juni 1568 werden Egmond en Horne op de Grote Markt in Brussel onthoofd. De openbare onthoofding van deze twee edelmannen zette veel kwaad bloed in de opstandige noordelijke provincies.
Onthoofding Egmond en Horne in 1568

Geschiedenis Extra

Geschiedenis Extra Met Geschiedenis Extra maakt u kennis met veel facetten die van belang zijn voor de Nederlandse geschiedenis.
Wij brengen deze geschiedenis op een aantrekkelijke manier: uitbundig geïllustreerd en prettig leesbaar.
Geschiedenis Extra

Smeekschrift en begin Tachtigjarige Oorlog

Willem van Oranje Grafmonument Delft In 1565 kwamen enkele edelen, waaronder de prins van Oranje, Hendrik van Brederode, Egmont en de broers Jan en Filips van Marnix in een kasteel in Vianen bij elkaar om de ontstane situatie te bespreken. De edelen stelden een Smeekschrift op, waarin verzachting van de inquisitie gevraagd werd.
Smeekschrift en begin Tachtigjarige Oorlog

Slag bij Quatre Bras

Duchess of Richmond's Ball De hertogin van Richmond organiseerde aan de vooravond van de Slag bij Waterloo in 1815 een bal in Brussel, waar op drie generaals na, alle hoge officieren in Wellingtons leger present waren. Terwijl de Engelsen het feest van de hertogin bezochten, waakten de Nederlandse troepen bij Quatre Bras.
Slag bij Quatre Bras

Lodewijk Napoleon

Lodewijk Napoleon Lodewijk Napoleon zwaaide slechts enkele jaren met zijn scepter over Nederland. In zijn tijd en ook achteraf in bepaalde kringen kreeg Lodewijk nooit de erkenning die hij verdiende. In een korte tijd bracht hij veel veranderingen tot stand.
De invloed van Lodewijk Napoleon

Buskruitramp Leiden

Buskruitramp Leiden 1807 Door onbekende oorzaak explodeerde een lading buskruit in Leiden. Het was een enorme ontploffing. De knal was tot ver in de omtrek te horen. Koning Lodewijk Napoleon verwierf veel sympathie met zijn belangstelling en acties bij deze ramp.
Buskruitramp Leiden

Slavenhandel van de WIC

Slaven in Suriname De West-Indische Compagnie (1621-1791) was de tegenhanger van de Verenigde Oost-Indische Compagnie (VOC). Terwijl de VOC zich richtte op de handel met Azië kreeg de WIC het alleenrecht voor de handel tussen Afrika en Amerika. Net als bij de VOC werden aandelen uitgegeven en werkten de belangrijkste handelscentra in Nederland, van Zeeland tot Friesland, samen in de West-Indische Compagnie.
Slavenhandel van de WIC

Vereniging Nederland en België

Koning Willem I Tot 1795, toen Napoleon de Zuidelijke Nederlanden bezette en deze provincies als Franse departementen aan Frankrijk toevoegde, werd het gebied dat wij nu als België kennen bestuurd door de Habsburgers uit Oostenrijk. In juni 1814 werd besloten dit gebied toe te voegen aan Nederland. Hierdoor zou aan de noordgrens van Frankrijk een sterke staat ontstaan, die de aspiraties van Frankrijk om de grens in noordelijke richting op te schuiven zou temperen.
Vereniging Nederland en België

Reformatie en Beeldenstorm

Beeldenstorm De Reformatie is de Hervorming in de zestiende eeuw die leidde tot de scheuring van de rooms-katholieke kerk. In deze tijd ontstonden verschillen protestantse geloofsovertuigingen en werd ook de Rooms-katholieke kerk hervormd. Dit laatste noemen we de Contrareformatie.
Reformatie en Beeldenstorm

Nederlandse rituelen

Grafsteen in Edam (foto: Ruud van Capelleveen) Eens zal een krant verschijnen die je niet meer kunt lezen en waarin het nieuws van de dag staat, waarvan je geen getuige meer was. Het is geen aanlokkelijk beeld en de enige zekerheid die het leven biedt stoppen we daarom graag weg. Dit 'wegstoppen' gebeurt zelfs tijdens en direct na het sterfproces. Hoe geef je vorm aan het afscheid van een stervende?
Nederlandse rituelen

Grondwet 1848

In 1848 werden in een groot aantal Europese landen vorsten aan de kant geschoven. Koning Willem II ontving een brief van zijn dochter Sophie, die in Weimar getuige was van woedende volksmassa's en onlusten. Willem II besloot tot snel ingrijpen. Hij verzocht Johan Rudolf Thorbecke een nieuwe grondwet te schrijven, waarin de macht van de koning aan banden werd gelegd. Voortaan waren de ministers verantwoordelijk voor het doen en laten van de leden van het Huis van Oranje. De Staten Generaal ging het centrum van de macht vormen.
Grondwet 1848

Franse revolutie

Bestorming van de Bastille Rond 1789 begon in Frankrijk het besef te groeien, dat het toch eigenlijk vreemd was, dat de koning zo'n grote macht had en het gewone volk niets te vertellen had.
Franse revolutie

Nova Zembla

J.H. Isings schoolplaat Behouden Huis De overwintering van Willem Barentsz met zijn bemanning in het Behouden Huis op Nova Zembla behoort tot de beroemdste verhalen uit de Nederlandse geschiedenis. De zeelieden waren in 1596 met een zeilschip uit Amsterdam vertrokken voor hun zoektocht naar de noordelijke doorvaart naar Azië.
Nova Zembla

Lees verder over geschiedenis

Jan van Speijk
Zeeslag bij Kamperduin
Jacoba en het Beleg van Dordrecht
Solebay, de strijd op zee in het Rampjaar
Willem III schenkt Bronbeek
Verenigde Oost-Indische Compagnie
Generaal Van Heutsz in Bronbeek
Nederlands-Indië: einde van een kolonie
Cultuurstelsel in Nederlands-Indië
Toiletpapier
Franse aanval in 1672
Triple Alliantie
Pacificatie van Gent 1576
Aanhouding Wilhelmina bij Goejanverwellesluis
Napoleon in Rusland
De eerste expeditie van de VOC
Watergeuzen veroveren Den Briel
Turfschip van Breda
Slag bij Heiligerlee in 1568
Limes, de Romeinse grens
Beurskrach en jaren dertig
Jaren dertig: Economische crisis
Jaren dertig: Plan van Arbeid